Znalostní test: 2 kredity ČLK


Vyšlo v časopise: Svět praktické medicíny, 5, 2023, č. 4, s. 73
Kategorie: Znalostní test

Vážení čtenáři a řešitelé testů,

dle nového Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16, podle § 5 přílohy č. 1, jsou od 1. 7. 2012 všechny znalostní testy v odborných časopisech hodnoceny jednotně, a to 2 kredity. Za správné vyřešení testu budou řešitelům přiděleny 2 kredity ČLK. Podmínkou pro přidělení kreditů je vyřešení testu do 14.11.2024 na stránkách https://www.prolekare.cz/kreditovane-kurzy/svet-prakticke-mediciny-4-2023-znalostni-test-z-casopisu-135571 (viz též QR kód), kde máte na jeho vyřešení 3 pokusy. Na těchto stránkách naleznete též elektronický archiv časopisu.

1. Konsanguinita:
a) podléhá oznamovací povinnosti jako trestný čin soulože mezi příbuznými nebo sourozenci
b) nese s sebou riziko neuropsychiatrických poruch, vývojových vad a pre- i postnatálních úmrtí
c) snižuje riziko obezity a KV úmrtí
d) v posledních letech narůstá

2. Mezi možné příčiny makroglosie patří:
a) přerůstání tkání
b) infiltrace tkání
c) záněty
d) vše uvedené

3. Pro eventualitu IgA nefropatie jako příčinu hematurie patří:
a) nález akantocytů při vyšetření moči ve fázovém kontrastu
b) epizodická makrohematurie v návaznosti na infekce močových cest
c) časté infekce močových cest
d) odpovědi a + b

4. Vitamin B12 se podává:
a) vždy až po saturaci folátem
b) i. m. nebo s. c. doživotně
c) vždy v případě zjištění nádorového onemocnění
d) v těžších případech zprvu parenterálně, jinak perorálně

5. Pro chronický ethylismus je z jaterních testů nejspecifičtější:
a) poměr AST/ALT, tedy de Ritisův kvocient
b) karbohydrát deficientní transferin (CDT)
c) zvýšení GMT a ALP
d) ceruloplasmin

6. Příkladem racionální analgetické kombinace je:
a) paracetamol a ibuprofen
b) kyselina acetylsalicylová, fenobarbital, kodein, kofein
c) metamizol a kyselina acetylsalicylová
d) paracetamol a pethidin

7. Kolik pacientů objasníme genetickým vyšetřením?
a) méně než 6 %
b) mezi 30–40 %
c) méně než 90 %
d) téměř 70 %

8. V kolika genech se může vyskytovat patogenní odchylka u dědičné neuropatie?
a) pouze v jednom a způsobuje typ neuropatie CMT1A
b) ve 30 genech
c) ve více než 100 genech
d) v 1000 genech

9. Dědičná kardiovaskulární onemocnění jsou:
a) dědičná onemocnění srdečního svalu (kardiomyopatie)
b) dědičná elektrická onemocnění srdečního svalu (arytmické syndromy)
c) aneurysmata a disekce aorty a velkých cév
d) všechny možnosti jsou správné

10. Nedílnou součástí kardiogenetického vyšetření je:
a) katetrizační vyšetření srdce
b) vyšetření příbuzných v riziku onemocnění
c) vždy molekulárněgenetické vyšetření
d) sonografické vyšetření cév

11. Molekulárněgenetické vyšetření:
a) je indikováno obzvláště v případě, kdy klinická diagnóza je nejasná
b) provádí se formou vyšetření jednotlivých genů
c) přinese jednoznačný výsledek jen asi u třetiny nemocných s jistou diagnózou dědičného kardiovaskulárního onemocnění, kdy vede k individualizaci péče o nemocné, a především ke stratifikaci rizika u rodinných příslušníků
d) může provádět a vyhodnocovat kterákoli laboratoř molekulární genetiky

12. Genová terapie určená k léčbě dystrofie sítnice je vhodná:
a) pro všechny pacienty s jakoukoliv dystrofií sítnice
b) pouze pro pacienty s achromatopsií
c) pouze pro pacienty se Stargardtovou chorobou
d) pouze pro pacienty s mutacemi v jednom konkrétním genu asociovaném s dystrofií sítnice s časnou manifestací

13. Kolik se odhaduje, že existuje vzácných onemocnění oka?
a) 200
b) 400
c) 600
d) 900

14. Podávání probiotik je kontraindikováno v následujících situacích:
a) novorozenecký věk
b) astma
c) syndrom krátkého střeva
d) za hospitalizace

15. Nejčastěji doporučovaným probiotikem ESPGHAN je:
a) L. rhamnosus GG ATCC 53103
b) S. boulardii CNCM I-745
c) L. reuteri DSM 17938
d) L. rhamnosus 19070-2

Odpovědi z testu 3/2023:

1a, 2b, 3c, 4a, 5b, 6a, 7c, 8a, 9d, 10d, 11a, 12a, 13a, 14b, 15

c


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Svět praktické medicíny

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Problematika pacienta s dentinovou hypersenzitivitou
nový kurz
Autoři: MDDr. Diana Kovářová

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se