Různorodost pomůcek pro aplikaci růstového hormonu si žádá pečlivou edukaci

4. 9. 2018

Zdravotníci, kteří pracují s dětskými pacienty léčenými růstovým hormonem, musejí brát v potaz různé způsoby podávání růstového hormonu a pečlivě zohledňovat řadu faktorů při jejich výběru. Které aspekty považují sestry za rozhodující při volbě vhodné pomůcky?

Praktický projekt pro sestry

Skupina 10 sester se ve Velké Británii účastnila interaktivního školení, na kterém se seznámily s různými pomůckami pro aplikaci růstového hormonu. Sestry posléze dostaly 5 různých případových studií a měly na základě dostupných informací zvolit vhodný způsob aplikace růstového hormonu. Svoji volbu měly vysvětlit a řádně odůvodnit.

Volba vhodné pomůcky je klíčová

Tři dvojice sester zvolily z desítky dostupných pomůcek různé varianty, dvě dvojice navrhly stejný postup. Sestry při svých rozhodnutích vycházely zejména z informací o schopnostech pacientů, jejich rodinných poměrech a tělesné konstituci a z vlastností pomůcek s ohledem na jednoduchost používání. Přestože se v rámci výběru sestry zabývaly i finanční stránkou léčby, cena pomůcky nepatřila mezi rozhodující faktory.

Odborníci se shodují, že preference pacientů směřují k použití co nejjednodušších a nejpohodlnějších pomůcek, u nichž je před aplikací nutná jen minimální příprava. Tím se snižuje prostor pro chybu a dyskomfort a zároveň se zvyšuje motivace a adherence k léčbě a dosahuje se lepších výsledků terapie růstovým hormonem.

Shrnutí

Poznatky z praktického projektu z Velké Británie naznačují, že při výběru vhodných pomůcek hrají roli jak znalosti a zkušenosti zdravotnického personálu, tak rozsah informací o pacientech a jejich potřebách. Pacienti a jejich rodiny si nemusejí být vždy vědomi všech praktických dopadů léčby, proto má edukace v práci sester své nezastupitelné místo. Pomůcky pro aplikaci růstového hormonu se neustále vyvíjejí, a pacienti by tedy měli být vždy řádně informováni o všech svých možnostech.

(pak)

Zdroje:
1. Davies K., Bryan S. Nurses’ viewpoints on growth hormone delivery device. Endocrine Abstracts 2017; 51: P051, doi: 10.1530/endoabs.51.P051.
2. Rohrer T. R., Horikawa R., Kappelgaard A. M. Growth hormone delivery devices: current features and potential for enhanced treatment adherence. Expert Opin Drug Deliv 2017 Nov; 14 (11): 1253–1264, doi: 10.1080/17425247.2017.1243526.Štítky
Endokrinologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se