Umění komunikace – díl 1.: Bez čeho se sestry neobejdou?

22. 1. 2022

Být sestrou neznamená jen pečovat o pacienty – zásadní součástí profese je také komunikace. S pacienty, jejich rodinami, lékaři... Jedná se však o mnohovrstevnatou problematiku a osvojit si umění správné komunikace nemusí být v náročné sesterské profesi jednoduché. Série článků na toto téma, kterou právě zahajujeme, tak může být užitečným vodítkem nejen pro začínající sestry, ale i pro ty, které v oboru pracují již delší dobu a zajímá je téma zlepšování komunikačních dovedností.

Komunikace by se neměla podceňovat nikdy

Umění správně jednat a komunikovat s lidmi je jednou z nejoceňovanějších vlastností v osobním i pracovním životě. Znalost zásad a různých technik komunikace může usnadnit každodenní pracovní život i náročné a stresové situace. Jedním ze základních aspektů komunikace v pozici sestry je důraz na pacienta. Sestra by měla svým pacientům naslouchat, přistupovat k nim s respektem a vše by mělo být patrné ve verbální i neverbální rovině.

Špatná komunikace vede ke zbytečným chybám

Nedostatečná nebo neefektivní komunikace může vést k řadě nedorozumění a být příčinou nesprávných postupů či poskytování nekvalitní péče. Pokud naopak sestry věnují komunikaci s pacienty dostatek času a energie, mohou lépe posoudit jejich potřeby i obavy a podle toho dále postupovat.

Výborná verbální komunikace je v profesi sestry bez nadsázky základem všeho. S pacienty je potřeba mluvit slušně, jasně, přesně a upřímně. Úroveň komunikace musí odpovídat věku, schopnostem i znalostem dotyčného. Neměl by se do ní promítat vlastní stres ani frustrace, proto je důležité si uvědomit, že emoce mohou zásadně ovlivnit verbální i neverbální stránku komunikace.

Neverbální projev je stejně důležitý jako hovor

Právě neverbální složka komunikace, tj. výraz tváře, oční kontakt, gesta či pozice těla, může mít nemalý vliv na vnímání sdělení a jeho přijetí pacientem. Čemu se tedy vyhnout a co naopak do komunikace s pacientem zapojit?

  • Sestra by měla projevovat zájem o to, co jí pacient říká, například udržováním očního kontaktu či přikyvováním.
  • Úsměv, ale nikoli výsměch dokáže komunikaci výrazně zpříjemnit i zefektivnit.
  • Výhružná gesta či postoj vyjadřující nadřazenost dokáží vytvořit blok v komunikaci. Těmto neverbálním projevům je proto potřeba se vyhýbat.

Umění naslouchat

Aktivní naslouchání je další schopností, kterou by měly sestry do své práce běžně zapojovat. Pokud věnují pacientovi a jeho rodině pozornost, snaží se pochopit jejich situaci či předchozí zkušenosti, budují tak vzájemnou důvěru a prostor pro spolupráci. Aktivní naslouchání v praxi znamená například nepřerušovat pacienta, pokud se snaží něco říct, a povzbudit ho v projevu, jsou-li v něm patrné známky váhání či nejistoty.

Být skutečným mistrem komunikace ovšem neznamená jen znát pravidla verbální a neverbální komunikace a aplikovat je do praxe, ale také vědět jak pochválit, poděkovat, vyjádřit soucit nebo předávat informace v rámci edukace. To vše je pro sestry bez ohledu na jejich specializaci klíčové a měly by těmto tématům věnovat stejnou pozornost jako jiným dovednostem nezbytným pro výkon své profese.

(pak)

Zdroje:
1. Giblin L. Umění jednat s lidmi. Orga Šedek, Zlín, 2000.
2. Communication skills. SkillsYouNeed.com, 2021. Dostupné na: www.skillsyouneed.com/ips/communication-skills.html
3. The importance of effective communication in nursing. University of St. Augustine for Health Sciences, 2020 Feb. Dostupné na: www.usa.edu/blog/communication-in-nursingŠtítky
Všeobecná sestra - ARIP-JIP Perioperační sestra Dětská sestra pro intenzivní péči Onkologická sestra Instrumentářka/sálová sestra Geriatrická sestra Neurologická sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se