Hojení ran - Číslo Supplementum 1/2013

Úvodní slovo

Úvodní slovo

Program

1
Program

Abstrakta

4
K1: Preference moderních zobrazovacích vyšetřovacích metod u ICHDK

R. Sebera

K2: Základní principy endovaskulární terapie u chronické kritické končetinové ischemie

M. Wierzgoń, S. Holesz, M. Kamarád

5
K3: Hybridní výkony v léčbě kritické končetinové ischemie

J. Bulejčík, D. Říha, R. Šolek, L. Bláha, J. Stryja, J. Szkatula, M. Filipiak, S. Holesz

K4: Znalosti diabetiků o péči o nohy

A. Pokorná, J. Zemanová

6
K5: Přínos magnetické rezonance v problematice diabetické nohy

M. Kodaj, M. Murárová

K6: Terapie Charcotovy neuroosteoarthropatie

R. Bém, A. Jirkovská, M. Dubský, V. Fejfarová, V. Wosková

7
K7: Efektivita chirurgického débridementu u syndromu diabetické nohy

J. Stryja

9
K8: Teorie a skutečnost v protetické léčbě syndromu diabetické nohy

P. Krawczyk, J. Jakub

10
K9: Komplexní léčba kožních defektů v praxi dětského chirurga

B. Kocmichová, Kolektiv

12
K 10: Doporučený postup v péči o nehojící se ránu – utopie anebo realita budoucnosti?

A. Pokorná, L. Veverková

13
K 11: Does the treatment of leg ulcers need to be financial failure?

G. Krasowski

14
K 12: Intervence sester v managementu bolesti u nemocných s nehojící se ránou

M. Koutná, A. Pokorná

K 13: Zvýšení účinnosti krytí na chronické rány

J. Stracenská

16
K 14: Kompresivní terapie v léčbě lymfedému a chronické žilní insuficience

S. Zajícová

K 15: Compartment syndrom a jeho léčba

P. Burša, M. Filipiak, J. Stryja, R. Šolek, J. Szkatula

K 16: Možnosti lokálního ošetření fasciotomie

D. Klimková, J. Stryja

17
K 17: Využití podtlakové terapie při uzávěru dermatofasciotomie pro kompartment syndrom bérce

D. Ira, M. Krtička, M. Petráš, M. Mašek

K 18: Využitie V.A.C. v cievnej chirurgii
18
K 19: Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce

M. Hájek, P. Zonča, D. Chmelař

20
K 20: Med v progresivním wound managementu

R. Mrázová, A. Pokorná

21
K 21: Křížem krážem domácí zdravotní péčí

H. Pekárková

22
K 22: Rány a defekty nejen z pohledu domácí zdravotní péče

A. Turková

K 23: Spolupráce praktického lékaře a domácí zdravotní péče

J. Šabršulová

K 24: Rub a líc péče o pacienty s chronickým defektem v domácím prostředí

H. Vlhová

23
K 25: Dvě bosé nohy chodí travou

K. Vargovská, L. Laníková

K 27: Funkce kolagenu a přínos biologických krytů v aktivní podpoře hojení rány

E. Matoušková, J. Kopřiva

K 26: Physical and medical properties of a novel methacrylate particle dressing

O. Assadian, T. Eberlein

24
K 28: Možnosti využití biologického krytu Xe-Derma v klinické praxi

Y. Kaloudová, M. Melicharová, S. Bezrouková, B. Lipový, I. Suchánek, R. Mager, P. Brychta

K 29: Možnosti využití meshovaného a perforovaného biologického krytu Xe-Derma v klinické praxi

R. Zajíček

26
K 30: ReCell Spray–On Skin

P. Marková

K 31: Analýza dotazů na internetovou poradnu k vlhkému hojení

M. Koutná, Z. Kučera

27
K 32: Těžká poranění dolních končetin – kazuistika

M. Dobíšková, P. Lollková

K 33: VACovat či neVACovat?

Ľ. Púdelka, O. Malý

28
K 35: Možnosti léčby vlhké gangrény prstů nohy při syndromu diabetické nohy

O. Malý, Ľ. Púdelka

K 34: Léčba chronických ran u pacienta po úrazu – kazuistika

P. Lollková, M. Dobíšková

29
K 36: Akutní ischemie dolních končetin

J. Kuczera

K 37: Mechanismy účinku lokálního podtlaku v léčbě ran

M. Šimek, H. Smola, R. Bém

30
K 38: Topical negative pressure therapy (TNPT) as an element of combined treatment of burns and chronic wounds. Experience of Centrum Leczenia Oparzen (CLO)/Centre for Burns Treatment in Siemianowice Śląskie

M. Kawecki

K 39: Léčba řízeným lokálním podtlakem u pacientů se syndromem diabetické nohy

R. Bém, A. Jirkovská, M. Dubský, V. Fejfarová, V. Wosková

32
K 40: Využití vakuové terapie v cévní chirurgii

M. Krejčí, P. Gladiš

K 41: Co přinesla podtlaková léčba rány kardiochirurgům?

M. Šimek

33
K 42: Podtlaková terapie u závažných otevřených zlomenin, ano či ne?

M. Krtička, D. Ira, A. Bilik, V. Nekuda, M. Mašek

K 43: Ambulantní podtlaková terapie rány

J. Stryja

34
K 44: Vysoké amputace – hra čísel nebo skutečný nárůst, a proč?

A. Jirkovská, R. Bém, M. Dubský, V. Fejfarová, V. Wosková, B. Sixta

35
K 45: Porcinní model hojení excizní rány experimentálně infikované vícedruhovým bakteriálním biofilmem

P. Klein, M. Sojka, J. Kučera, V. Pavlík, J. Matonohová, G. Kubíčková, V. Velebný

37
K 46: Mikrobiologická podpora při hojení ran

M. Novotná, L. Sobotka

K 47: Hygiena a prevence nozokomiálních nákaz – akcent na vybrané oblasti

K. Bořecká

38
K 48: Infekce potraumatických defektů na Traumatologickém centru FN Ostrava

J. Pometlová, L. Pleva, M. Šír, R. Litner

K 49: Nedoceněné postupy při léčbě diabetické nohy

M. Krajíček, K. Novotný

40
S1 Zdravý životní styl

H. Petrová

41
S2 Jak jsme začali převazovat...

K. Palinčáková, L. Bednářová

S3 Dekubit – společensko-sociální problém

Anna Kulakovská

42
S4 Koncept ošetřovatelství prevence a léčby dekubitů v Městské nemocnici Ostrava

J. Maršálková, P. Výtisková

43
S5 Praktický pohled na příčiny vzniku dekubitů

L. Šeflová, J. Bezděková, E. Konečná, S. Fišarová

45
S6 Ošetřovatelská péče při monstrózní obezitě

S. Brabcová

S7 Exulcerované tumory v ortopedii

N. Šibravová

46
S8 Chronická žilní choroba – etiopatogeneze, projevy a léčba

S. Sellner Švestková

S9 Radiofrekvenční ablace varikózních žil dolních končetin

L. Bláha, J. Bulejčík, P. Burša

S10 Problematika varixů dolních končetin v souvislosti s těhotenstvím

K. Bartík

47
S11 Problematika onychomykóz

R. Litvik

S12 A nihilo nihil…maligní melanom jako příčina nehojící se rány na noze

A. Geršlová, A. Štukavcová, A. Pokorná

48
S 13 Débridement ran

J. Stryja


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se