Hojení ran - Číslo Supplementum 1/2013

Úvodní slovo

0
Úvodní slovo

Program

1
Program

Abstrakta

4
K2: Základní principy endovaskulární terapie u chronické kritické končetinové ischemie

M. Wierzgoń, S. Holesz, M. Kamarád

4
K1: Preference moderních zobrazovacích vyšetřovacích metod u ICHDK

R. Sebera

5
K3: Hybridní výkony v léčbě kritické končetinové ischemie

J. Bulejčík, D. Říha, R. Šolek, L. Bláha, J. Stryja, J. Szkatula, M. Filipiak, S. Holesz

5
K4: Znalosti diabetiků o péči o nohy

A. Pokorná, J. Zemanová

6
K5: Přínos magnetické rezonance v problematice diabetické nohy

M. Kodaj, M. Murárová

6
K6: Terapie Charcotovy neuroosteoarthropatie

R. Bém, A. Jirkovská, M. Dubský, V. Fejfarová, V. Wosková

7
K7: Efektivita chirurgického débridementu u syndromu diabetické nohy

J. Stryja

9
K8: Teorie a skutečnost v protetické léčbě syndromu diabetické nohy

P. Krawczyk, J. Jakub

10
K9: Komplexní léčba kožních defektů v praxi dětského chirurga

B. Kocmichová, Kolektiv

12
K 10: Doporučený postup v péči o nehojící se ránu – utopie anebo realita budoucnosti?

A. Pokorná, L. Veverková

13
K 11: Does the treatment of leg ulcers need to be financial failure?

G. Krasowski

14
K 12: Intervence sester v managementu bolesti u nemocných s nehojící se ránou

M. Koutná, A. Pokorná

14
K 13: Zvýšení účinnosti krytí na chronické rány

J. Stracenská

16
K 14: Kompresivní terapie v léčbě lymfedému a chronické žilní insuficience

S. Zajícová

16
K 15: Compartment syndrom a jeho léčba

P. Burša, M. Filipiak, J. Stryja, R. Šolek, J. Szkatula

16
K 16: Možnosti lokálního ošetření fasciotomie

D. Klimková, J. Stryja

17
K 17: Využití podtlakové terapie při uzávěru dermatofasciotomie pro kompartment syndrom bérce

D. Ira, M. Krtička, M. Petráš, M. Mašek

17
K 18: Využitie V.A.C. v cievnej chirurgii
18
K 19: Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce

M. Hájek, P. Zonča, D. Chmelař

20
K 20: Med v progresivním wound managementu

R. Mrázová, A. Pokorná

21
K 21: Křížem krážem domácí zdravotní péčí

H. Pekárková

22
K 24: Rub a líc péče o pacienty s chronickým defektem v domácím prostředí

H. Vlhová

22
K 23: Spolupráce praktického lékaře a domácí zdravotní péče

J. Šabršulová

22
K 22: Rány a defekty nejen z pohledu domácí zdravotní péče

A. Turková

23
K 26: Physical and medical properties of a novel methacrylate particle dressing

O. Assadian, T. Eberlein

23
K 27: Funkce kolagenu a přínos biologických krytů v aktivní podpoře hojení rány

E. Matoušková, J. Kopřiva

23
K 25: Dvě bosé nohy chodí travou

K. Vargovská, L. Laníková

24
K 29: Možnosti využití meshovaného a perforovaného biologického krytu Xe-Derma v klinické praxi

R. Zajíček

24
K 28: Možnosti využití biologického krytu Xe-Derma v klinické praxi

Y. Kaloudová, M. Melicharová, S. Bezrouková, B. Lipový, I. Suchánek, R. Mager, P. Brychta

26
K 31: Analýza dotazů na internetovou poradnu k vlhkému hojení

M. Koutná, Z. Kučera

26
K 30: ReCell Spray–On Skin

P. Marková

27
K 33: VACovat či neVACovat?

Ľ. Púdelka, O. Malý

27
K 32: Těžká poranění dolních končetin – kazuistika

M. Dobíšková, P. Lollková

28
K 34: Léčba chronických ran u pacienta po úrazu – kazuistika

P. Lollková, M. Dobíšková

28
K 35: Možnosti léčby vlhké gangrény prstů nohy při syndromu diabetické nohy

O. Malý, Ľ. Púdelka

29
K 37: Mechanismy účinku lokálního podtlaku v léčbě ran

M. Šimek, H. Smola, R. Bém

29
K 36: Akutní ischemie dolních končetin

J. Kuczera

30
K 38: Topical negative pressure therapy (TNPT) as an element of combined treatment of burns and chronic wounds. Experience of Centrum Leczenia Oparzen (CLO)/Centre for Burns Treatment in Siemianowice Śląskie

M. Kawecki

30
K 39: Léčba řízeným lokálním podtlakem u pacientů se syndromem diabetické nohy

R. Bém, A. Jirkovská, M. Dubský, V. Fejfarová, V. Wosková

32
K 40: Využití vakuové terapie v cévní chirurgii

M. Krejčí, P. Gladiš

32
K 41: Co přinesla podtlaková léčba rány kardiochirurgům?

M. Šimek

33
K 43: Ambulantní podtlaková terapie rány

J. Stryja

33
K 42: Podtlaková terapie u závažných otevřených zlomenin, ano či ne?

M. Krtička, D. Ira, A. Bilik, V. Nekuda, M. Mašek

34
K 44: Vysoké amputace – hra čísel nebo skutečný nárůst, a proč?

A. Jirkovská, R. Bém, M. Dubský, V. Fejfarová, V. Wosková, B. Sixta

35
K 45: Porcinní model hojení excizní rány experimentálně infikované vícedruhovým bakteriálním biofilmem

P. Klein, M. Sojka, J. Kučera, V. Pavlík, J. Matonohová, G. Kubíčková, V. Velebný

37
K 47: Hygiena a prevence nozokomiálních nákaz – akcent na vybrané oblasti

K. Bořecká

37
K 46: Mikrobiologická podpora při hojení ran

M. Novotná, L. Sobotka

38
K 49: Nedoceněné postupy při léčbě diabetické nohy

M. Krajíček, K. Novotný

38
K 48: Infekce potraumatických defektů na Traumatologickém centru FN Ostrava

J. Pometlová, L. Pleva, M. Šír, R. Litner

40
S1 Zdravý životní styl

H. Petrová

41
S2 Jak jsme začali převazovat...

K. Palinčáková, L. Bednářová

41
S3 Dekubit – společensko-sociální problém

Anna Kulakovská

42
S4 Koncept ošetřovatelství prevence a léčby dekubitů v Městské nemocnici Ostrava

J. Maršálková, P. Výtisková

43
S5 Praktický pohled na příčiny vzniku dekubitů

L. Šeflová, J. Bezděková, E. Konečná, S. Fišarová

45
S6 Ošetřovatelská péče při monstrózní obezitě

S. Brabcová

45
S7 Exulcerované tumory v ortopedii

N. Šibravová

46
S10 Problematika varixů dolních končetin v souvislosti s těhotenstvím

K. Bartík

46
S9 Radiofrekvenční ablace varikózních žil dolních končetin

L. Bláha, J. Bulejčík, P. Burša

46
S8 Chronická žilní choroba – etiopatogeneze, projevy a léčba

S. Sellner Švestková

47
S12 A nihilo nihil…maligní melanom jako příčina nehojící se rány na noze

A. Geršlová, A. Štukavcová, A. Pokorná

47
S11 Problematika onychomykóz

R. Litvik

48
S 13 Débridement ran

J. Stryja


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se