S2 Jak jsme začali převazovat...


Autoři: K. Palinčáková 1;  L. Bednářová 2
Působiště autorů: Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Valašské Meziříčí 1;  Oddělení následné péče, Nemocnice Valašské Meziříčí 2
Vyšlo v časopise: Hojení ran 7, č. Supplementum 1: 41, 2013
Kategorie: Abstrakta

Dekubity patří mezi základní indikátory kvality ošetřovatelské péče každého zdravotnického zařízení a jejich výskyt je nutno monitorovat a nastavit opatření, která povedou k prevenci vzniku dekubitů a jejich minimálnímu výskytu. Dekubitus je rána, která vznikla na podkladě stlačení a následné ischemii měkkých struktur tkáně, vůči skeletu a vnější podložce.

Naše zdravotnické zařízení se řídilo standardem Péče o rány, dekubity a jiné kožní defekty, ovšem nebyl sjednocen sběr statistických dat u dekubitů, jak na vzniku, tak na výstupu. Taktéž byly nalezeny problémy s komunikací mezi ošetřovatelským personálem a lékaři. Nekoordinovaně se pečovalo o dekubity a byly vedeny nesjednocené zápisy v dokumentaci. Další chybou bylo přerušení kontinuity péče o dekubity v rámci překladů našeho zdravotnického zařízení tzn. z oddělení na oddělení. Bylo nutné sjednotit postupy v péči o dekubity a chronické rány a taktéž zahájit sběr dat pro statistické účely, jejichž reálným výstupem se mohl řídit management kvality ošetřovatelské péče a následně mohl být zahájen proces zlepšení kvality péče o dekubity.

Počátkem roku 2013 vznikl v Nemocnici Valašské Meziříčí nový převazový tým, který je zastřešován lékařem-chirurgem a odbornými konzultantkami pro léčbu chronických ran, a který sjednotil převazové postupy a zápisy v dokumentaci. Byla nastavena nová dokumentace jednotná pro celé zdravotnické zařízení a stanoveny pravidelné revize ran v daných intervalech odbornými konzultantkami. Taktéž vznikl pro celé zdravotnické zařízení algoritmus jako návod při postupu u pacientů, kteří jsou v riziku pádu a u kterých došlo k vzniku dekubitu. Taktéž v rámci kontinuity péče o dekubity a chronické rány po propuštění pacienta vznikla pravidelná ambulantní péče o tyto postižené pacienty.

Prezentace obsahuje taktéž výstup z prvního měsíce sběru statistických dat, kde je graficky znázorněn, jak vznik, tak výstup u dekubitu, místo vzniku na těle pacienta a oddělení, na kterém byl dekubitus zachycen.

Dekubitus představuje pro pacientův organismus zvýšenou energetickou zátěž a v některých případech i smrtelně nebezpečnou komplikaci. Taktéž pro ošetřovatelský personál představuje dekubitus často zvýšenou fyzickou zátěž a pro zdravotnické zařízení ekonomicky nevýhodnou komplikaci, proto je naší prioritou předcházet vzniku dekubitů a včas zamezit jejich progresi. Prevence dekubitů by měla být jednou z nejdůležitějších součástí ošetřovatelského procesu vůči pacientovu zdraví.


Štítky
Chirurgie všeobecná Sestra Domácí péče
Článek Program

Článek vyšel v časopise

Hojení ran

Číslo Supplementum 1

2013 Číslo Supplementum 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Problematika pacienta s dentinovou hypersenzitivitou
nový kurz
Autoři: MDDr. Diana Kovářová

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se