K2: Základní principy endovaskulární terapie u chronické kritické končetinové ischemie


Autoři: M. Wierzgoń;  S. Holesz;  M. Kamarád
Působiště autorů: Oddělení intervenční radiologie, Nemocnice Podlesí a. s., Třinec
Vyšlo v časopise: Hojení ran 7, č. Supplementum 1: 4, 2013
Kategorie: Abstrakta

Cíl

Prezentace současných zásad a pravidel endovaskulární terapie změn tepen dolních končetin u pacientů s projevy chronické kritické končetinové ischemie (CHKKI). Stručná prezentace klinického efektu endovaskulární terapie u pacientů s chronickou kritickou končetinovou ischemii (CHKKI) z pracoviště autorů.

Metodika

Cílem endovaskulární terapie je dosažení maximálně možného stupně prokrvení cílové oblasti – periferie končetiny a co nejvyšší technická úspěšnost. Hlavními prostředky k dosažení těchto požadavků jsou: 1. revaskularizace v přímé linii a co nejvíce do periferie; 2. maximálně cílená revaskularizace dle teorie angiosomů; 3. zprůchodnění co největšího počtu bércových tepen; 4. využívání alternativních cévních přístupů; 5. používání aktuálně nejmodernějšího materiálu určeného k endovaskulární terapii. Autoři na svém pracovišti dlouhodobě sledují a hodnotí klinickou úspěšnost endovaskulární terapie u pacientů s projevy CHKKI dosaženou za 6 měsíců od provedení zákroku. Do sledované skupiny jsou zařazeni pacienti splňující následující kritéria: 1. CHKKI v III. a IV. stadiu ICHDK dle Fontaineovy klasifikace; 2. morfologicky výlučně postižení tepen bérce.

Je prezentována populace pacientů, u kterých výkon byl proveden v období leden 2000 až říjen 2010. Za klinický úspěch je považováno 1. zahojení defektu; 2. zastavení progrese šíření defektu s eventuální nutností provedení maximálně TMT amputace.

Výsledky a závěr

V celé sledované skupině bylo dosaženo klinického úspěchu za 6 měsíců od provedení zákroku u 87,6 % pacientů, v podskupině pacientů s diabetes mellitus byla vypočtena minimální klinická úspěšnost 81,8 %. Tento výsledek lze považovat za velmi dobrý, i když na začátku sledovaného období nebyly uplatňovány všechny výše uvedené principy. Nicméně dle současných názorů dodržování všech prezentovaných zásad a principů musí být atributem každého moderního a seriozního pracoviště zabývajícího se endovaskulární terapií CHKKI.


Štítky
Chirurgie všeobecná Sestra Domácí péče
Článek Program

Článek vyšel v časopise

Hojení ran

Číslo Supplementum 1

2013 Číslo Supplementum 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Problematika pacienta s dentinovou hypersenzitivitou
nový kurz
Autoři: MDDr. Diana Kovářová

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se