K 10: Doporučený postup v péči o nehojící se ránu – utopie anebo realita budoucnosti?


Autoři: A. Pokorná 1;  L. Veverková 2
Působiště autorů: Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno 1;  I. Chirurgická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno 2
Vyšlo v časopise: Hojení ran 7, č. Supplementum 1: 12-13, 2013
Kategorie: Abstrakta

Úvod

Doporučené postupy (guidelines) vycházejí ze soudobých poznatků lékařské a ošetřovatelské vědy (jsou tedy evidence based – založeny na důkazech) a jsou považovány za postupy lege artis. Je však třeba akcentovat, že se jedná o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému pacientovi. Příslušný zdravotnický pracovník, jemuž je dle kompetencí doporučený postup předložen, může použít jiný postup, musí však v dokumentaci řádně zdůvodnit, proč se od doporučeného postupu odchýlil. Guidelines mají být nástrojem pomoci v rozhodovacím procesu zdravotníků a ne bičem, který vyžaduje slepé a bezhlavé následování určitého schématu. Mají vyjadřovat nepodkročitelné minimum bezpečné péče a ne nedosažitelné maximu intervencí a postupů.

Bariéry přípravy doporučeného postupu

Doporučené postupy jsou připravovány odbornými společnostmi jednotlivých specializací a právě zde nastává již primární problém pro tvorbu doporučeného postupu pro péči o osoby s nehojící se ránou. Pod kterou odbornou společností lze guidelines připravit? Samozřejmě se nabízí poměrně jednoduchá odpověď – máme přece Českou společnost pro léčbu rány. Nicméně situace není ani zdánlivě tak jednoduchá již s ohledem na multioborovou problematiku a etiologii nehojících se ran (Vaneau et al. 2007). Nezbytná je spolupráce s dalšími odbornými společnostmi (Chirurgickou, Geriatrickou, Diabetologickou apod.). V souvislosti s tím vyvstává mnoho otázek. Má být doporučený postup péče o osobu s nehojící se ránou zaměřen na vlastní proces péče anebo jen na dokumentování rány a procesu péče? Jak budou řešeny případné diskrepance postupů (např. léčba nekrózy u dekubitu a diabetické nohy). V současné době probíhá intenzivní jednání mezi jednotlivými odbornými společnostmi a opravdu v bolestech se rodí nový doporučený postup pro péči o pacienty s nehojící se ránou.

Bariéry implementace doporučeného postupu

V souvislosti s přípravou doporučeného postupu je nezbytné mít na paměti také požadavky klinické a reálnou ekonomickou a legislativní situaci v klinické praxi. Jednoznačně existuje mnoho reálných bariér pro účelnou implementaci na důkazech založených postupů péče o osoby s nehojící se ránou (Lazarus et al. 1994; Fonder et al. 2008). Obdobně jsou ale poměrně často uměle vytvářeny další bariéry, které pramení jednak z neznalosti problematiky anebo jen z obyčejné neochoty a obav z nového a nepoznaného či zbytečné administrativní zátěže.

Závěr

Příprava guidelines pro péči o osoby s nehojící se ránou je nezbytnou součástí bezpečné a účelné péče v budoucnu. Vyžaduje multidisciplinární přístup a multilaterální jednání na úrovni odborných společností. Dalším předpokladem je spolupráce mezi lékařskými a nelékařskými pracovníky. Jednoznačně nelze opomenout ani legislativní rámec a nutnost podpory ze strany Ministerstva zdravotnictví na jedné straně a vrcholového i liniového managementu na straně druhé.


Zdroje

Fonder, M. A., Lazarus, G. S., Cowan, D. A. et al. Treating the chronic wound: A practical approach to the care of nonhealing wounds and wound care dressings. J Am Acad Dermatol 58, 2: 185–206, 2008.

Lazarus, G. S., Cooper, D. M., Knighton, D. R. et al. Definitions and guidelines for assessment of wounds and evaluation of healing. Arch Dermatol 130, 4: 489–493, 1994.

Vaneau, M., Chaby, G., Guillot, B. et al. Consensus panel recommendations for chronic and acute wound dressings. Arch Dermatol 143, 10: 1291–1294, 2007.

Štítky
Chirurgie všeobecná Sestra Domácí péče
Článek Program

Článek vyšel v časopise

Hojení ran

Číslo Supplementum 1

2013 Číslo Supplementum 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Problematika pacienta s dentinovou hypersenzitivitou
nový kurz
Autoři: MDDr. Diana Kovářová

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se