K3: Hybridní výkony v léčbě kritické končetinové ischemie


Autoři: J. Bulejčík;  D. Říha;  R. Šolek;  L. Bláha;  J. Stryja;  J. Szkatula;  M. Filipiak;  S. Holesz
Působiště autorů: Nemocnice Podlesí a. s., Třinec
Vyšlo v časopise: Hojení ran 7, č. Supplementum 1: 5, 2013
Kategorie: Abstrakta

Periferní tepenné onemocnění (PAO) je progredující, kdy 20–30 % pacientů se dostává do stadia kritické končetinové ischemie (KKI). Většinou se jedná o pacienty vyššího věku, se závažnou komorbiditou s multietážovým cévním postižením. Z tohoto důvodu jsou indikovány méně invazivní revaskularizační techniky. Hybridní výkony mají výhodu v tom, že v jedné operaci dokážeme vykonat definitivní revaskularizaci, překonat dlouhé tepenné uzávěry. Šetří se tím čas, zátěž pacienta, ale i finanční prostředky. V mnoha případech je úspěšné provedení endovaskulárního výkonu podmínkou pro dokončení cévní rekonstrukce, nebo naopak.

Naše pracoviště se zabývá komplexní péčí o pacienty s PAO. Zvýšenou pozornost věnujeme právě pacientům s KKI protože se jedná o vitální ohrožení končetiny. V léčbě využíváme všechny dostupné revaskularizační metody.

Autoři prezentují soubor pacientů za čtyřleté období (2007–2010), kdy hybridně operovali 136 pacientů. Z toho 101 pacientů (74 %) s KKI (78 pacientů s chronickou KKI a 23 s akutní KKI). Zbylých 36 pacientů (26 %) s klaudikací F 2 b,c.

KKI v kombinaci s endovaskulárním výkonem (EV) na vtokovém traktu s následným chirurgickým výkonem byla u 16 pacientů. EV výtokového traktu a chirurgická revaskularizace byla u 84 pacientů. Ze souboru 101 pacientů s KKI 8 pacientů (8 %) skončilo vysokou amputací. Exitovalo 7 (7 %) pacientů (do 30 dní 2, nad 30 dní 5 pacientů) v rozmezí 2–9 měsíců.

Primární a sekundární průchodnost – 6, 12, 24, 36 měsíců byla (86 %/90 %; 81 %/81 %; 77 %/81 %; 56 %/81 %).

Kumulativní záchrana končetiny v 6, 12, 24, 36 měsíci je 95 %, 91 %, 87 %, 87 %.

Dle našich klinických zkušeností mají hybridní výkony dobré krátkodobé a střednědobé výsledky. Záchrana končetiny a mortalita je akceptabilní. Nezbytným předpokladem je multidisciplinární spolupráce hlavně mezi angiochirurgem a intervenčním radiologem.


Štítky
Chirurgie všeobecná Sestra Domácí péče
Článek Program

Článek vyšel v časopise

Hojení ran

Číslo Supplementum 1

2013 Číslo Supplementum 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Problematika pacienta s dentinovou hypersenzitivitou
nový kurz
Autoři: MDDr. Diana Kovářová

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se