K 20: Med v progresivním wound managementu


Autoři: R. Mrázová;  A. Pokorná
Působiště autorů: Katedra ošetřovatelství, LF MU, Brno
Vyšlo v časopise: Hojení ran 7, č. Supplementum 1: 20-21, 2013
Kategorie: Abstrakta

Název příspěvku upozorňuje na využití materiálů k léčbě nehojící se rány s využitím 100% lékařského medu a zrekapituluje dostupné prameny o lokálním použití těchto materiálů. Připomene dostupné studie, které poukazují na možnosti léčby a využití materiálů s medem jako alternativy materiálů se stříbrem nebo materiálů s PVP jódy.

Mechanické a osmotické vlastnosti medu pomáhají dokonalému hojení: odvádí tekutinu z rány a zbytky tkáňového detritu s přítomnými patogenními mikroorganismy, což umožňuje dokonalý a poměrně rychlý débridement, přípravu spodiny rány pro další terapeutické krytí či udržení vlhkosti na ulpívající nekróze. Viskózní složení a kyselé pH brání pronikání růstu bakteriálních kolonií a adekvátně aplikovaný med z tuby dokonale pomáhá v boji s biofilmem v hlubokých defektech či píštělích.

Antimikrobiální účinky medu jsou pravděpodobně dány nejen vysokým obsahem cukru, ale může se na nich podílet i kyselina gluonová a peroxid vodíku. Jako topicky působící látka má med schopnost nejen spodinu rány vyčistit, ale zároveň působit jako bariéra proti infekci s absorpcí zápachu.

Pro nováčky v léčbě nehojících se ran můžeme výhody materiálů s medem shrnout na: protizánětlivé, antioxidační a antimikrobiální vlastnosti, které působí až 7 dnů.

Z ekonomických aspektů a výhod zdravotnické pracovníky určitě zaujme prodloužený interval mezi převazy (v závislosti na typu medu a použitém nosiči – unikátní kombinace alginátu s medem, mřížka s materiálem Tencel, nebo dokonce kombinace medu a Manuka oleje) či uživatelský komfort pro pacienty (s materiálem lze bezpečně pracovat v domácím prostředí a svěřit pacienty po hospitalizaci do rukou agentur domácí péče).

Řada uživatelů má obavu z nežádoucích účinků materiálů s medem, nicméně alergické reakce na materiály s medem jsou popisovány jako vzácné a v některých případech byly zaměněny za reakce na konkrétní pyl v medu. Medy zpracovávané pro použití v péči o rány prochází jemnými filtry, které odstraňují většinu pylu. V řadě publikovaných zpráv o klinickém využití medu v otevřených ranách nebyly uváděny žádné jiné nežádoucí účinky než lokalizovaný bolestivě bodavý pocit popsaný u některých pacientů. Ten může být způsoben pH medu.

Med, který se vyrábí jako potravina, často není dobře filtrován a může obsahovat různé částice, které nezajistí hojení, ale mohou být zdrojem dalších komplikací. Ačkoli med neumožňuje přežití pro bakterie, v medu pro potravinářské účely mohou zůstat životaschopné spóry, včetně klostridií.

Různé značky medu udávají standardizovanou antibakteriální aktivitu. Přípravky zpracované jako zdravotnický prostředek a sterilizované gama zářením jsou v České republice a v číselníku VZP komerčně dostupné pod obchodními značkami Activon (Manuka med z Nového Zélandu – Leptospermum scoparium) nebo Revamil (100% čistý lékařský med).

Antibakteriální aktivita medu je hodnocena na stupnici udávající tzv. unikátní faktor medu, přičemž se jedná o ekvivalentní koncentrace fenolu se stejnou antibakteriální aktivitou proti Staphylococcus aureus (tj. UMF 15=15 % fenolu).


Zdroje

Bunting, C. M. The production of hydrogen peroxide by honey and its relevance to wound healing. MSc thesis. University of Waikato, 2001.

Dustmann, J. H. Antibacterial effect of honey. Apiacta 14, 1: 7–11, 1979.

Molan, P. C. The antibacterial activity of honey: 1. The nature of the antibacterial activity. Bee World 73, 1: 5–28, 2006.

Štítky
Chirurgie všeobecná Sestra Domácí péče
Článek Program

Článek vyšel v časopise

Hojení ran

Číslo Supplementum 1

2013 Číslo Supplementum 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Problematika pacienta s dentinovou hypersenzitivitou
nový kurz
Autoři: MDDr. Diana Kovářová

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se