Program


Vyšlo v časopise: Hojení ran 7, č. Supplementum 1: 1-3, 2013
Kategorie: Program

Program je také ke stažení ZDE [PDF].

čtvrtek 6. června 2013

7.30 počátek registrace účastníků

čtvrtek 6. června 2013
sportovní hala Vitality

8.45 slavnostní zahájení

J. Stryja (prezident kongresu Rány a Defekty 2013)

V. Palkovská (starostka města Třinec)

A. M. Olszewska (generální konzulka Polské republiky v ČR)

K. Lukeš (ředitel Nemocnice Podlesí, a.s.)

9.15 Kritická končetinová ischemie a revaskularizace (D. Říha, M. Wierzgoń)

K1 Preference moderních zobrazovacích vyšetřovacích metod u ICHDK (R. Sebera)

K2 Základní principy endovaskulární terapie u chronické kritické končetinové ischemie (M. Wierzgoń, S. Holesz, M. Kamarád)

K3 Hybridní výkony v léčbě kritické končetinové ischemie (J. Bulejčík, D. Říha, R. Šolek, L. Blaha, J. Stryja, J. Szkatula, M. Filipiak, S. Holesz)

P. Burša Komentovaný záznam revaskularizace pacienta s kritickou končetinovou ischemií (hybridní výkon)

10.15 Syndrom diabetické nohy

(R. Bém, M. Kamarád)

K4 Znalosti diabetiků o péči o nohy (A. Pokorná, J. Zemanová)

K5 Přínos magnetické rezonance v problematice diabetické nohy (M. Kodaj, M. Murárová)

K6 Terapie Charcotovy neuroosteoarthropatie (R. Bém, A. Jirkovská, M. Dubský, V. Fejfarová, V. Wosková)

K7 Efektivita chirurgického débridementu u syndromu diabetické nohy – výsledky randomizované prospektivní studie (J. Stryja)

K8 Teorie a skutečnost v protetické léčbě syndromu diabetické nohy (P. Krawczyk, J. Jakub)

M. Kamarád Komentovaný záznam endovaskulární revaskularizace pacienta s kritickou končetinovou ischemií – kazuistika I.

11.45 Efektivita léčby nehojících se ran

(A. Pokorná, H. Pekárková)

K9 Komplexní léčba kožních defektů v praxi dětského chirurga (B. Kocmichová a kolektiv)

K10 Doporučený postup v péči o nehojící se ránu – utopie anebo realita budoucnosti? (A. Pokorná, L. Veverková)

K11 Does the treatment of leg ulcers need to be financial failure? (G. Krasowski)

K12 Intervence sester v managementu bolesti u nemocných s nehojící se ránou (M. Koutná, A. Pokorná)

K13 Zvýšení účinnosti krytí na chronické rány (J. Stracenská)

K14 Kompresivní terapie v léčbě lymfedému a chronické žilní insuficience (S. Zajícová)

13.15–14.00 přestávka na oběd

14.00 Moderní technologie ke zvládání komplikací v cévní chirurgii

(B. Fabián, J. Bulejčík)

K15 Compartment syndrom a jeho léčba (P. Burša, M. Filipiak, J. Stryja, R. Šolek, J. Szkatula)

K16 Možnosti lokálního ošetření fasciotomie (D. Klimková, J. Stryja)

K17 Využití podtlakové terapie při uzávěru dermatofasciotomie pro kompartment syndrom bérce (D. Ira, M. Krtička, M. Petráš, M. Mašek)

K18 Využitie V.A.C. v cievnej chirurgii (R. Necpal, Ľ. Kotzman, T. Dulka, J. Tomka, L. Žúdelová, O. Vincze)

K19 Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce (M. Hájek, P. Zonča, D. Chmelař)

K20 Med v progresivním wound managementu (R. Mrázová, A. Pokorná)

J. Bulejčík Komentovaný záznam revaskularizace pacienta s kritickou končetinovou ischemií (kompozitní bypass)

15.45 Domácí zdravotní péče a pacienti s chronickou ránou

(A. Turková, A. Kulakovská)

K21 Křížem krážem domácí zdravotní péčí (H. Pekárková)

K22 Rány a defekty nejen z pohledu domácí zdravotní péče (A. Turková)

K23 Spolupráce praktického lékaře a domácí zdravotní péče (J. Šabršulová)

K24 Rub a líc péče o pacienty s chronickým defektem v domácím prostředí (H. Vlhová)

K25 Dvě bosé nohy chodí travou (K. Vargovská, L. Laníková)

M. Wierzgoń Komentovaný záznam endovaskulární revaskularizace pacienta s kritickou končetinovou ischemií – kazuistika II.

17.00 Biomateriály v léčbě ran

(R. Zajíček, Y. Kaloudová)

K26 Physical and medical properties of a novel methacrylate particle dressing (O. Assadian, T. Eberlein)

K27 Funkce kolagenu a přínos biologických krytů v aktivní podpoře hojení rány (E. Matoušková, J. Kopřiva)

K28 Možnosti využití biologického krytu Xe-Derma v klinické praxi (Y. Kaloudová, M. Melicharová, S. Bezrouková, B. Lipový, I. Suchánek, R. Mager, P. Brychta)

K29 Možnosti využití meshovaného a perforovaného biologického krytu Xe-Derma v klinické praxi (R. Zajíček)

K30 ReCell Spray–On Skin (P. Marková)

odpolední a večerní společenský program: řízená degustace vín, společenský večer s rautem

pátek 7. června 2013
sportovní hala Vitality

9.00 Varia I

(M. Koutná, S. Holesz)

K31 Analýza dotazů na internetovou poradnu k vlhkému hojení (M. Koutná, Z. Kučera)

K32 Těžká poranění dolních končetin – kazuistika (M. Dobíšková, P. Lollková)

K33 VACovat či neVACovat? (Ľ. Púdelka, O. Malý)

K34 Léčba chronických ran u pacienta po úrazu – kazuistika (P. Lollková, M. Dobíšková)

K35 Možnosti léčby vlhké gangrény prstů nohy při syndromu diabetické nohy (O. Malý, Ľ. Púdelka)

K36 Akutní ischemie dolních končetin (J. Kuczera)

S. Holesz Endovaskulární výkon od A do Z

10.30 Terapie ran systémy kontrolovaného podtlaku

(M. Šimek, J. Stryja)

K37 Mechanismy účinku lokálního podtlaku v léčbě ran (M. Šimek, H. Smola, R. Bém)

K38 Topical negative pressure therapy (TNPT) as an element of combined treatment of burns and chronic wounds. Experience of Centrum Leczenia Oparzen (CLO)/Centre for Burns Treatment in Siemianowice Śląskie (M. Kawecki)

K39 Léčba řízeným lokálním podtlakem u pacientů se syndromem diabetické nohy (R. Bém, A. Jirkovská, M. Dubský, V. Fejfarová, V. Wosková)

K40 Využití vakuové terapie v cévní chirurgii (M. Krejčí, P. Gladiš)

K41 Co přinesla podtlaková léčba rány kardiochirurgům? (M. Šimek)

K42 Podtlaková terapie u závažných otevřených zlomenin, ano či ne? (M. Krtička, D. Ira, A. Bilik, V. Nekuda, M. Mašek)

K43 Ambulantní podtlaková terapie rány (J. Stryja)

12.00–12.15 přestávka na kávu

12.15 Ranná infekce

(D. Diamantová, K. Stryjová)

K44 Vysoké amputace – hra čísel nebo skutečný nárůst, a proč? (A. Jirkovská, R. Bém, M. Dubský, V. Fejfarová, V. Wosková, B. Sixta)

K45 Porcinní model hojení excizní rány experimentálně infikované vícedruhovým bakteriálním biofilmem (P. Klein, M. Sojka, J. Kučera, V. Pavlík, J. Matonohová, G. Kubíčková, V. Velebný)

K46 Mikrobiologická podpora při hojení ran (M. Novotná, L. Sobotka)

K47 Hygiena a prevence nozokomiálních nákaz – akcent na vybrané oblasti (K. Bořecká)

K48 Infekce potraumatických defektů na Traumatologickém centru FN Ostrava (J. Pometlová, L. Pleva, M. Šír, R. Litner)

K49 Nedoceněné postupy při léčbě diabetické nohy (M. Krajíček, K. Novotný)

14.00 závěr konference

14.10 závěrečný raut

čtvrtek 6. června 2013
salónek

14.00–15.00 Satelitní sympozium internetového portálu www.hojeniran.cz

(J. Stryja)

J. Stryja Novinky v edukaci e-learningu

S1 Zdravý životní styl (H. Petrová)

15.00–15.45 Wobenzym – systémová podpora lokálního hojení (workshop Mucos Pharma)

16.00–16.45 Bezpečí pacienta při použití adhezivních technologií a bariérových film Cavilon (workshop 3M)

pátek 7. června 2013
konferenční sál

9.00 Dekubity

(J. Maršálková, L. Šeflová)

S2 Jak jsme začali převazovat... (K. Palinčáková, L. Bednářová)

S3 Dekubit – společensko-sociální problém (A. Kulakovská)

S4 Koncept ošetřovatelství prevence a léčby dekubitů v Městské nemocnici Ostrava (J. Maršálková, P. Výtisková)

S5 Praktický pohled na příčiny vzniku dekubitů (L. Šeflová, J. Bezděková, E. Konečná, S. Fišarová)

S6 Ošetřovatelská péče při monstrózní obezitě (S. Brabcová)

S7 Exulcerované tumory v ortopedii (N. Šibravová)

10.30 Varia II – Chronická žilní insuficience, nádorové ulcerace, onychomykóza

(L. Blaha, D. Klimková)

S8 Chronická žilní choroba – etiopatogeneze, projevy a léčba (S. Sellner Švestková)

S9 Radiofrekvenční ablace varikózních žil dolních končetin (L. Blaha, J. Bulejčík, P. Burša)

S10 Problematika varixů dolních končetin v souvislosti s těhotenstvím (K. Bartík)

S11 Problematika onychomykóz (R. Litvik)

S12 A nihilo nihil… maligní melanom jako příčina nehojící se rány na noze (A. Geršlová, A. Štukavcová, A. Pokorná)

čtvrtek 6. června 2013
workshopové místnosti – hotel a hala Vitality

9.30–10.15 Ambulantní podtlaková terapie ran (workshop Smith and Nephew)

10.30–11.45 Co může mít společného kyselina hyaluronová s pěnou? (workshop ConvaTec)

12.00–12.45 Flamigel a enzymatické alginogely (workshop Dahlhausen)

14.00–15.30 Protetická vyšetření rizikového chodidla
(P. Krawczyk) (interaktivní workshop mediálního partnera internetového portálu www.merudia.cz a www.hojeniran.cz)

15.00–15.45 Ještě lepší péče v hojení ran: Nové produkty na trhu (workshop Mölnlycke)

16.00–16.45 Infekce v podtlakovém hojení ran – V.A.C. Ulta (workshop BioMedica ČS)

pátek 7. června 2013
workshopové místnosti – hotel a hala Vitality

9.00–10.30 Débridement ran (J. Stryja) interaktivní workshop internetového portálu www.merudia.cz

S13 Débridement ran (J. Stryja)


Štítky
Chirurgie všeobecná Sestra Domácí péče

Článek vyšel v časopise

Hojení ran

Číslo Supplementum 1

2013 Číslo Supplementum 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Problematika pacienta s dentinovou hypersenzitivitou
nový kurz
Autoři: MDDr. Diana Kovářová

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se