S4 Koncept ošetřovatelství prevence a léčby dekubitů v Městské nemocnici Ostrava


Autoři: J. Maršálková;  P. Výtisková
Působiště autorů: Centrum hyperbarické medicíny, Chirurgické oddělení, Městská nemocnice Ostrava
Vyšlo v časopise: Hojení ran 7, č. Supplementum 1: 42-43, 2013
Kategorie: Abstrakta

V roce 1998 bylo v Městské nemocnici Ostrava přijato metodické opatření „Koncepce ošetřovatelství“, které se stalo rozhodujícím momentem tohoto oboru. Metodika definovala cíle a charakteristiku oboru, organizaci, sledování a hodnocení kvality ošetřovatelské péče.

Měřitelnou úroveň kvality ošetřovatelské péče určují ošetřovatelské standardy, které byly následně vypracovány do procesuálních postupů. Pouhé zpracování standardů však není zárukou, že bude plněna kvalitní ošetřovatelská péče. Proto jsme následně zpracovali program sledování plnění kvality ošetřovatelské péče. Byly zpracovány vyhodnotitelné ukazatele kvality ošetřovatelské péče. Měřitelná kritéria porovnávají poskytovanou ošetřovatelskou péči s určitým standardem. Výsledkem je poznání, jak dalece bylo požadované normy dosaženo.

K současným trendům ukazatelů kvality ošetřovatelské péče patří sledování výskytu dekubitů jako jeden z nejdůležitějších indikátorů. Zde jsme sledovali efektivitu poskytované ošetřovatelské péče. Porovnávali jsme počty pacientů přijatých s dekubity a nemocnými, u kterých došlo k vytvoření defektu během hospitalizace. Soubor tvořili pacienti, u kterých se dekubitus vyskytoval během hospitalizace v Městské nemocnici Ostrava. Za sledované období roku 2004 jejich počet činil 292, v roce 2011 byl zaznamenán u 473 pacientů a v roce 2012 evidován u 493 osob. Tento sběr údajů jsme prováděli z údajů sledování indikátoru kvality ošetřovatelské péče Prevence a léčba dekubitů v MNO.

Problematika chronických ran je v současnosti velmi aktuální, protože se objevují nové poznatky o hojení ran. Do praxe jsou zaváděny nejnovější poznatky a efektivní technologické postupy. Základem úspěchu při zlepšování kvality ošetřovatelské péče o pacienty s nehojícími se ranami je průběžné vzdělávání všech profesí a podstatnou úlohu zde zastupuje sestra specialistka.

Závěrem můžeme konstatovat, že během sledovaného období se nám podařilo snížit počet vzniklých dekubitů v Městské nemocnici Ostrava. Na základě našeho výzkumného šetření jsme zaznamenali za uplynulé období zvýšení efektivity poskytované péče o dekubity. Při rekapitulaci období změn v úseku ošetřovatelství v Městské nemocnici Ostrava od roku 1998 nelze opomenout fakt, že role sestry se změnila. Důležité je, že se nám podařilo zavést koncepci ošetřovatelství do každodenní praxe. Aktivity by se nepodařilo uskutečnit bez dobrého kolektivu spolupracovníků, jejich ochoty přijímat a uvádět do praxe nové technologie. To vše vede k posunutí nelékařských zdravotnických pracovníků a obor ošetřovatelství do vyšší role. Výsledky prezentace poukazují na smysluplnost monitorování indikátoru prevence a léčby dekubitů.


Zdroje

Pejznochová, I. Lokální ošetřování ran a defektů na kůži. Praha: Grada Publishing, 2010.

Plevová, I. et al. Management v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, 2012.

Stryja, J. et al. Repetorium hojení ran 2. Semily: GEUM, 2011.

Šeflová, L. Postupy v prevenci a léčbě dekubitů. In: Léčba ran a péče o pokožku. Olomouc: Solen, 2010.

Škrla, P., Škrlová, M. Kreativní ošetřovatelský management. Praha: Advent-Orion, 2003.

Štítky
Chirurgie všeobecná Sestra Domácí péče
Článek Program

Článek vyšel v časopise

Hojení ran

Číslo Supplementum 1

2013 Číslo Supplementum 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Problematika pacienta s dentinovou hypersenzitivitou
nový kurz
Autoři: MDDr. Diana Kovářová

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se